Alegerea terenurilor în cadrul Pădurea Copiilor reprezintă o etapă importantă, deoarece aceastea trebuie să îndeplinească anumite criterii de selecție:

  • Terenurile trebuie să fie publice, administrate de Consiliul Local.
  • Să permită soluționarea unor probleme de mediu precum: nivelul scăzut de împădurire la nivel de județ (este vizat în mod special sudul ţării), refacerea terenurilor agricole degradate, asigurarea unor perdele de protecție pentru aşezări sau terenuri agricole învecinate, stopare eroziune de suprafață etc.
  • Asigurarea durabilităţii în timp a proiectului prin parteneriat cu Consiliul Local care îşi asumă obligaţii pe termen mediu şi lung în cadrul proiectului.
  • Posibilitatea dezvoltării unor parteneriate cu stakeholderii locali prin asigurarea acceptării proiectului de către comunitatea locală – Implicarea comunităţii locale.
  • Asigurarea viabilităţii economice a proiectului şi sursă de finanţare pentru proiectele locale pentru care nu există fonduri guvernamentale de tip măsura 221: http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2101.