Cele mai importante beneficii asociate serviciilor furnizate de pădure implică:

  • controlul eroziunii solului – prin adaosul de substanţe organice provenite din biomasă şi prin reducerea scurgerii apei din precipitaţii ce antrenează cu ea particulele de sol;
  • reglarea circuitului hidrologic – încetinirea scurgerii precipitaţiilor, face posibilă resorbţia apei în adâncimea solului; astfel sunt reîncărcaţi acviferii, apele subterane; prin pierderea vegetaţiei pădurilor apa de ploaie de pe suprafaţa terestra se scurge în cantitate mult mai mare favorizând inundaţiile şi încărcarea mai mică a acviferilor;
  • purificarea apei potabile – o pădure sănătoasă permite funcţionarea în condiţii optime a rezervoarelor naturale de apă potabilă;
  • reciclarea precipitaţiilor înspre interiorul continentelor – zonele aride vor fi în extindere continuă dacă suprafeţele împădurite din zonele de coastă se vor diminua constant, acestea funcţionând ca nişte sisteme de transport a apei către interiorul uscatului;
  • stocarea şi reglarea circuitului nutrienţilor – toţi nutrienţii din ecosistemul forestier sunt acumulaţi în însăşi vegetaţia pădurii;
  • reducerea încărcării cu sedimente a apelor – cantitatea de aluviuni transportată de pe suprafeţele împădurite este semnificativ mai mică decât cea transportată de pe terenurile agricole, menţinând mai puţin colmatate albiile râurilor;
  • diminuarea forţei vânturilor – acţionează ca perdele de protecţie în calea vânturilor puternice;
  • controlul calităţii atmosferei – acţionează ca filtre de purificare a aerului;
  • menţinerea biodiversitaţii – aceasta permite sistemelor naturale să se adapteze în mod continuu condiţiilor aflate în schimbare şi să-şi menţină potenţialul de a întruni nevoile oamenilor;
  • influenţarea schimbărilor climatice – acţionează în principal asupra nivelului de CO2 din atmosferă; în perioada de creştere şi pe tot timpul de viaţă al pădurilor, carbonul este preluat din atmosfera şi stocat sub formă de lemn/biomasă lemnoasă, frunze şi sol (de unde şi termenul de „carbon sinks” asociat); această cantitate de carbon rămâne stocată la nivelul ecosistemului pădurii, dar poate fi eliberată în atmosferă prin ardere.

În total, ecosistemele de pădure de pe Pământ se estimează că stochează la nivelul lor mai mult carbon decât întreaga atmosferă.