Contextul actual

Omenirea a pierdut aproape jumătate din pădurile sale, din momentul în care agricultura a început să fie practicată acum 10.000 de ani şi până în zilele noastre. Partea cea mai mare a pierderilor a survenit pe parcursul ultimului secol. Acum pădurile acoperă 30% din suprafaţa terestră a globului, adică cca. 3,9 miliarde de hectare.

Pierderile şi modificările din structura pădurilor sunt cauzate în principal de transformarea în terenuri arabile şi supraexploatării masei lemnoase, pentru a răspunde cerinţelor în creştere de produse forestiere (combustibil, hârtie, cherestea).

În sprijinul înţelegerii necesităţii de împădurire, amintim urmatoarele statistici:

  • Pentru a compensa pierderea de copaci din ultimul deceniu, ar trebui să fie plantate 130 de milioane de hectare (1.3 milioane de km pătraţi) sau o suprafaţă de aproximativ 5,5 ori suprafaţa României.
  • Acoperirea a 130 de milioane de hectare cu pădure (1 hectar este echivalentul a 10.000 de metri pătraţi) ar presupune plantarea a aproximativ 14 miliarde de copaci pe an, timp de 10 ani. Aceasta presupune ca fiecare om de pe Pământ să planteze şi să îngrijească doi copaci în fiecare an (pe parcursul a 10 ani).

Cu toate acestea, prin operaţii de împădurire şi plantare nu pot fi reparate integral pierderile din cadrul biodiversităţii ce însoţesc supraexploatarea pădurilor. Previziunile pentru deceniile următoare arată că cererea de produse lemnoase şi transformarea suprafeţelor împădurite în terenuri agricole şi cu alte utilizări este în creştere. Această intensificare a presiunilor asupra pădurilor planetei ar putea duce, pe lânga pierderea capacităţii productive, şi la pierderea serviciilor furnizate de pădure, servicii esenţiale pentru asigurarea calităţii vieţii în orice parte lumii, indiferent de gradul de dezvoltare.

Conservarea solului, reglarea circuitului apei, controlul inundaţiilor şi al secetei, stocarea nutrienţilor şi reciclarea lor, reglarea climei şi a microclimatului, menţinerea biodiversităţii sunt servicii furnizate de ecosistemele de pădure fără de care economiile naţionale nu ar putea fi funcţionale.

Valoarea anuală a principalelor servicii furnizate de păduri la hectar exprimată în dolari:

Servicii

Valoarea anuală la hectar (USD)

Reglarea climei

141

Controlul eroziunii solului

96

Stocarea şi reciclarea nutrienţilor

361

Recreerea

66

Altele

305

Total mondial

969

Sursa: Robert Constanza et al., „The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital”, Nature, 15 May 1997, pp. 253-59.