You too can invest in the future forest of your children! Afforestation is a process which stretches over decades, that’s why we chose to invest now in what we leave behind.

Along with the benefits which our children will enjoy when the forests reach the pole stage( the pole stage is reached gradually as the crowns and implicitly the roots grow closer to each other and merge at the level of the entire population), there are benefits for any company which chooses to help us afforest the south of Romania:

Plantari

– we offer a personalized electronic diploma to the most important clients, employees or collaborators to let them know that they have become adoptive parents to a number of trees and that a forest will be able to grow thanks to them.

the partner company’s image is associated with an environmental cause which has social and educational components

your company’s name and logo are published with a link to the web page and included in a “Top Donors” list

your company’s name is included in the first newsletter of the project after the partnership begins. If you adopt a number of trees big enough to make our Top 5 list, you will appear in every newsletter.

– the possibility to participate, along with the clients/employees/collaborators in whose name you adopt the trees, in the spring or autumn planting (an opportunity for team-building or volunteering)

compensating the carbon dioxide emissions generated by the company’s activities – road or air transport of employees or products – compensating through adopting trees

environmental investment for the current CSR projects of the company – planting and growing a forest from company funds earned for example from recycling activities

Here you can find the companies which contributed from the beginning of the project.

Ways in which you can support  Pădurea copiilor:

–  By adopting a number of saplings through a sponsorship contract. And if the sponsorship is lower than 0.3%

If the sponsorship is lower than 0.3 percent of the company’s revenue or 20% of the corporate income tax, then it is subtracted from the income tax. Basically, you get a social marketing action free of costs.

Taking part in planting with employees/clients/partners

Setting up a donation box branded by the company, in order to facilitate the adoption of saplings by employees;

Sending an internal e-mail to the company’s employees to let them know about the opportunity of giving a wonderful present, at the same time contributing to environmental improvement

Matching the employees’ adoptions (for each tree adopted by an employee, the company adopts one too, or 50 – 50)

Providing a definite part of the total expenses of the project: transport and/or meal for the planting volunteers (unbudgeted), the payment of local workers for the mechanized tasks (biannual tending), rent for the machines (the planting machine)

– Publishing articles about “Pădurea copiilor – Adoptă un copac” (Children’s Forest – Adopt a tree) on the company’s blog

Placing banners with Pădurea copiilor on the company’s site/ blog; we have prepared for you a couple of banners

Plantari Poroschia

Şi tu poţi investi în pădurea de mâine a copiilor de azi! Împăduririle reprezintă un proces de durată, de aceea am ales să investim acum în ce lăsăm în urma noastră.

Pe lângă beneficiile de care vor avea parte copiii noştri atunci când pădurile vor ajunge la maturitate, există şi beneficii prezente de care orice firmă poate avea parte dacă alege să împădurească alături de noi sudul României:

 • oferirea celor mai importanţi clienţi, angajaţilor sau colaboratorilor cu diferite ocazii o felicitare sau diplomă electronică personalizată în care sunt anunţati de faptul că au devenit părinţii adoptivi ai unui numar de copaci şi că datorită lor o pădure va putea creşte în viitor;
 • asocierea imaginii partenerului cu o cauză de mediu care cuprinde componente sociale și educaționale; Plantari
  • publicarea numelui şi logo-ul firmei tale cu link la pagina web şi includerea firmei  într-un Top al donatorilor;
  • publicarea numelui firmei tale în primul newsletter al proiectului după încheierea parteneriatului. Dacă adopţi un număr de copaci suficient de mare pentru a fi în Top 5, te vei regăsi în fiecare newsletter.
  • posibilitatea să participaţi alături de clienţii/angajaţii/colaboratorii în numele cărora adoptaţi copăceii la plantarea puieţilor din primavară  sau toamnă (oportunitate de team-building, voluntariat);
  • compensarea de emisii de CO2 legate de operaţiunile firmei – transport terestru sau aerian generat de deplasarea angajaţilor sau a produselor firmei- compensare prin adopţie de copaci 
  • investiţie de mediu pentru proiectele actuale de CSR ale firmei – plantarea şi cresterea de pădure din venituri realizate de firmă din activităţi de reciclare de exemplu.

Aici găsești companiile care contribuit de la începutul proiectului.

Modalități prin care poți susține Pădurea Copiilor!”:

 • Adopţia efectivă a unui număr de puieti prin contract de sponsorizare. Iar dacă sponsorizarea este mai mica decat 3 la mie din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit atunci aceste cheltuieli se scad din impozitul pe profit. Practic, ai o actiune de marketing social fara costuri;Plantari Poroschia
 • Participarea cu angajaţi/clienţi/parteneri la plantări;
 • Amenajarea unei urne de donaţii branduită de către companie pentru a facilita adopţia copăceilor de către angajaţi;
 • Mail intern către angajaţii companiei prin care sunt anunţaţi de oportunitatea de a face un cadou deosebit, în acelaşi timp contribuind la îmbunătăţirea mediului înconjurător;
 • Matching de către companie a adopţiilor angajaţilor (un angajat adoptă un copac, compania adoptă şi ea unul; sau 50-50);
 • Asigurarea unei părţi determinate din cheltuielile totale ale proiectului: transportul şi/sau masa voluntarilor de la plantare (nebugetat), indemnizaţia lucrătorilor din localitate pentru realizarea lucrărilor mecanizate (praşilele bianuale), chiria utilajelor (maşina de plantat).
 • Publicarea de articole despre “Pădurea Copiilor – Adoptă un copac!” pe blogul companiei.
 • Plasarea de bannere cu Pădurea Copiilor pe site-ul / blogul companiei; am pregătit pentru tine câteva exemple de bannere.