“Recycle for trees” is a campaign which raises funds for afforestation aimed at both companies and individuals. This campaign has a lot of benefits for forests and for the environment because:

 

– it helps with collecting waste (especially paper and cardboard) from the firms which want to recycle it, which means less waste in the dump and fewer trees cut to manufacture paper;

– it supports afforestation of degraded areas from the South of Romania through the project “Padurea copiilor” with funds gathered from recycling paper, which means that the recycled paper is “transformed” into trees.

 

How you can participate in this project:

1. Collect waste for recycling, following the rules of recycling.

2. When you collect a big quantity of recyclable waste, contact one of the specialized collectors which we work with, to collect them. When you hand in the waste mention that the sum of money resulted from them is to be donated to ViitorPlus.

Collector

Adress

Contact

Accepted waste

Dentaș

Str. Dentaș, nr. 32, et.1,
Camera 6, Tărtăşeşti, judeţul Dâmbovița, 137435

0245.607.307
mihai.ciomag

[at]dentas[punct]ro

Paper, cardboard (they don’t take shredded, glossy, waxed or plastified paper) – quantities over 200 kg

CamiComexim

Judet Ilfov, Comuna Clinceni, Sat Olteni, Soseaua de centura nr. 3H

021.269.42.00
0722.627.288
cami_comexim_srl[at]yahoo[punct]com

Paper, cardboard, PET, transparent and colored sheet of plastic (which does not crumple), aluminum, DEEE, car accumulators, iron,sheet metal, plastic cases, chairs, tables, car bumpers(excluding spoilers) copper – quantities over 500 kg

Recycling International

Șos. Alexandriei, nr. 229, (incinta fostei fabrici de bere Fulgerul) Bragadiru, județul Ilfov

Program: 8:00-17:00
0788.872.888 (Bogdan Dinulescu)
recycle.int[at]gmail[punct]com

Paper (but not waxed paper, receipts or carbon paper, cardboard, plastics (rinsed and pressed)

Str. Petrolului, nr.1, Ploiești, jud. Prahova

Program: 8:00-17:00
0788.872.888 (Bogdan Dinulescu)
recycle.int[at]gmail[punct]com

Calea Chișinăului, nr.29, Iași, județul Iași

Program: 8:00-17:00
0788.872.885 (Ionuț Pârvu)
recycle.iasi[at]gmail.com

Calea Baciului, nr.1-3 (incinta Roxer Gup), Cluj, județul Cluj

Program: 8:00-17:00
0784.277.709 (Darius Silinc)
recycle.int[at]gmail[punct]com

From the depository you will receive a receipt detailing the quantities of donated waste, their value, the date and that the corresponding sum will be redirected to ViitorPlus. Please send that evidence to the email address: reciclare[at]viitorplus[dot]ro so that the ViitorPlus team can register it and turn it into saplings.

Attention: Please make sure you receive the receipt with the donated quantities from the depositories and that the same quantities are written in the collectors’ registers.

 

  1. If you do not have the minimum required quantity for collection, you can ask if your pick-up can be merged with another order for transport, or you can transport the recyclable waste personally, after having to let the recycling center staff know beforehand.

  2. If you have a recycling center closer by, you can redirect the money obtained from recycling towards ViitorPlus, with the mention “for Recycle for trees”). Contact us and we will find a solution together!

 

Between the start of the campaign in 2008 and the end of 2013, there were collected 280 tons of waste, mostly paper, providing funds for the planting and maintenance of 14,810 saplings.

 

For any details or questions about the project, you can e-mail us at  reciclare[at]viitorplus[dot]ro.

Reciclează pentru copaci! este o campanie de strângere de fonduri pentru împăduriri destinată atât companiilor, cât și persoanelor fizice, cu multiple beneficii pentru păduri și mediu, pentru că:

  • facilitează colectarea deşeurilor (mai ales hârtie și carton) de la firmele care doresc să le recicleze, ceea ce înseamnă mai puține deșeuri la groapa de gunoi și mai puțini copaci tăiați pentru producerea hârtiei;
  • susține împăduririle pe terenuri degradate din sudul României prin programul „Pădurea copiilor” cu fondurile obținute din valorificarea hârtiei, ceea ce înseamnă că hârtia reciclată se „transformă” în copaci.

Cum puteți participa în acest proiect:

1. Colectați deșeuri pentru reciclare, urmarind regulile colectării corecte.

2. Când acumulați o cantitate mai mare de deșeuri reciclabile, contactați unul din colectorii specializați cu care lucrăm în parteneriat pentru a veni să le ridice. Atunci când predați materialelementionați că doriți ca suma de bani rezultată din valorificarea lor să fie donata către ViitorPlus.

Mai jos găsiți adresele depozitelor de colectare partenere și tipurile de deșeuri pe care le primesc:

Colector

Adresa

Contact

Deşeuri acceptate

Dentaș

Str. Dentaș, nr. 32, et.1,
Camera 6, Tărtăşeşti, judeţul Dâmbovița, 137435

0245.607.307
mihai.ciomag[at]dentas[punct]ro

hârtie, carton (nu și hârtia tocată, lucioasă, cerată sau plastifiată) – cantităţi peste 200 kg

CamiComexim

Judet Ilfov, Comuna Clinceni, Sat Olteni, Soseaua de centura nr. 3H

021.269.42.00
0722.627.288
cami_comexim_srl[at]yahoo[punct]com

Hârtie, carton, PET, folie transparentă şi colorată (care nu foşneşte), aluminiu, DEEE, acumulatori de maşini, fier brut, tablă, navete plastic/scaune/mese/bări auto (fără spoiler), cupru – cantităţi peste 500 kg

Recycling International

Șos. Alexandriei, nr. 229, (incinta fostei fabrici de bere Fulgerul) Bragadiru, județul Ilfov

Program: 8:00-17:00
0788.872.888 (Bogdan Dinulescu)
recycle.int[at]gmail[punct]com

Hârtie (nu și hârtie cerată, bonuri sau autocopiative), carton, mase plastice (clătite și presate)

 

Str. Petrolului, nr.1, Ploiești, jud. Prahova

Program: 8:00-17:00
0788.872.888 (Bogdan Dinulescu)
recycle.int[at]gmail[punct]com

 
 

Calea Chișinăului, nr.29, Iași, județul Iași

Program: 8:00-17:00
0788.872.885 (Ionuț Pârvu)
recycle.iasi[at]gmail.com

 
 

Calea Baciului, nr.1-3 (incinta Roxer Gup), Cluj, județul Cluj

Program: 8:00-17:00
0784.277.709 (Darius Silinc)
recycle.int[at]gmail[punct]com

 

De la depozit veți primi o adeverință/un bon în care sunt trecute cantitățile de deșeuri donate, valoarea lor, data și faptul că suma corespunzătoare va fi direcționată către ViitorPlus. Vă rugăm să trimiteți acea dovadă la adresa de e-mail: reciclare[at]viitorplus[punct]ro pentru ca echipa ViitorPlus să facă înregistrările corespunzătoare și conversia în copăcei.

ATENȚIE: Asigurați-vă că primiți bonul cu cantitățile donate de la oricare din depozite și că aceleași cantități sunt trecute și în evidențele colectorilor!

3. Dacă nu aveți cantitatea minimă cerută de depozitele colectorilor, puteți întreba dacă ridicarea de la dvs. se poate lega cu transportul din altă comandă sau puteți transporta personal deșeurile, anunțând în prealabil.

4. Dacă aveți un depozit de colectare mult mai aproape, puteți direcționa banii din reciclare către ViitorPlus, prin donație (primiți fondurile și ulterior le direcționati către ViitorPlus, cu mențiunea „pentru Reciclează pentru copaci„). Contactați-ne și împreună vom găsi o soluție!

De la demararea campaniei în anul 2008 până la sfârșitul anului 2013 au fost transportate pentru colectare 280 tone de deșeuri, majoritate hârtie, reprezentând fonduri pentru plantarea și îngrijirea a 14.810 puieți.

Pentru orice detalii sau întrebări legate de proiect, ne puteţi contacta prin e-mail la reciclare@viitorplus.ro.