Pădurea educațională

Pădurea Educațională

Pădurea Educațională este o experiență extrașcolară inedită, parte a unui program de educație non-formală, care reunește prin intermediul a 8 ateliere de lucru, 17 elevi de clasa a 9-a și a 11-a, de la Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, care vor descoperi tainele comunicării și documentării despre biodiversitate, importanța naturii și protejării acesteia.

Proiectul integrează 4 componente educaționale interconectate, care contribuie la dezvoltarea de competențe și abilități de viață ale tinerilor. Prima componentă se bazează pe dezvoltarea conceptului de educație non-formală, ca parte a unei învățări interactive și a dezvoltării spiritului de echipă, relaționare, comunicare. Pentru a facilita procesul educațional interpretativ, elevii vor vizita Parcul Dendrologic Simeria și Facultatea de Silvicultură, din Brașov. După ce vor fi văzut în practică cum arată o potecă tematică, elevii colegiului vor deprinde noțiunile necesare amenajării unui traseu tematic și a realizării unor panouri informative ce vor fi instalate de-a lungul potecilor de vizitare, ca parte a celei de-a treia componentă educațională.

Ulterior, ei vor pune în practică cunoștințele dobândite în urma atelierelor și a vizitelor, devenind ghizi pentru colegii lor mai mici ai școlilor gimnaziale din zona Tinosu.

Tânăra pădure din Tinosu va găzdui trasee educaționale pline de mister și cunoștințe, reprezentând instrumente valorose de educație pentru mediu, pe care micii exploratori ghidați de elevii Colegiului Tehnic Forestier Câmpina și le vor însuși. Prin conectarea cu natura, elevii colegiului, viitori specialiști, își vor forma o imagine integrată despre pădure și rolul său major în viața oamenilor, conștientizând necesitatea ocrotirii acestei oaze de oxigen, indispensabile vieții.