In the project Pădurea copiilor, we chose to plant only in the south of the country, in the plain area because this region has the lowest amount of forests. Right now, the afforested area is between 2.5 and 5 %, considering that in a plain area the recommended  minimum is 20%.

The lack of forests in this region caused a few problems, such as the desertification phenomenon, the diminishing quantity of rainfall, soil degradation, landslides, changes in the characteristics of the local flora and fauna.

The forest generates a lot of benefits. That is why it is urgent that we take measures right now in order to stop the negative effects of the lack of forests.  We are currently carrying out our activity in 4 locations, but we are always looking out for new areas to plant on, areas which meet the selection criteria.

În cadrul proiectului Pădurea copiilor, am ales să plantăm numai în sudul țării, în zonele de câmpie, deoarece această regiune este cea mai afectată de lipsa pădurilor. În prezent, suprafața ocupată păduri este între 2,5 și 5%, în condițiile în care, într-o zonă de câmpie, se recomandă minim 20%.

StejarelLipsa pădurilor din această regiune a determinat apariția unor probleme, precum apariția fenomenului de deșertificare, reducerea cantităților de precipitații, degradarea solurilor, alunecări de teren, schimbarea caracteristicilor florei și faunei specifice zonei etc.

Beneficiile generate de pădure sunt numeroase, de aceea este imperios să luăm acum măsuri pentru stoparea efectelor negative ale lipsei pădurilor. În prezent, ne desfășurăm activitatea în 4 locații, dar suntem mereu în căutarea de terenuri noi care să respecte criteriile de selecție.