Este ECSR-ul/mediul neglijat de companiile din România?!

Înainte de a intra în subiectul propriu-zis pe care îl vom trata astăzi, ne vom îndrepta atenția către definirea termenilor CSR și ECSR, pentru a ne asigura că eliminăm orice neclaritate.

Ce înseamnă CSR și ECSR?

Când spunem CSR (Corporate social responsibility) ne referim la un ansamblu de politici, practici și valori prin care o companie își arată respectul și responsabilitatea față de oameni, comunități și mediu. CSR-ul reprezintă „unealta”, dacă vreți,  prin care companiile se poziționează corect în raport cu normele și valorile societății. Altfel spus, compania are posibilitatea prin CSR, să își redirecționeze o parte din resurse către activități ce au un impact pozitiv în comunitățile în care își desfășoară activitatea.

Dacă CSR se îndreaptă mai cu seamă către latura socială, ECSR (Environmental corporate social responsibility) este axat cu preponderență asupra bunăstării mediului. Astfel că prin ECSR, companiile acționează într-o manieră prietenoasă și responsabilă față de mediu, contribuind la protejarea și îmbunătățirea acestuia. Conform studiilor de specialitate, ECSR se bazează pe trei principii de bază pe care le vom aminti și noi pentru o mai bună înțelegere a conceptului.

  1. Principiul „Bunicului” – Prin ECSR, companiile se orientează către practicile care asigură un viitor sustenabil pentru copii și nepoți – generațiile viitoare.
  2. Principiul „Minimizării impactului” – ECSR reprezintă modalitatea prin care companiile pot opera într-o așa manieră încât să minimizeze impactul nefavorabil asupra mediului.
  3. Principiul „Vecinului Prietenos” – Datorită ECSR, comunitatea în care compania activează este înglobată în proiectele și activitățile acesteia. Astfel, compania se asigură că membri comunității  se vor bucura de beneficiile rezultate în urma proiectelor ECSR.

Trebuie menționat faptul că CSR și ECSR nu sunt două concepte separate, ci se află într-o strânsă legătură. ECSR-ul poate fi privit ca o latură a CSR-ului care se bazează îndeosebi pe partea de mediu. Din păcate, în România, această latură pare a fi neglijată. La nivel global, însă, companiile se „întrec” în practici care aduc un impact pozitiv asupra mediului. Este oare mai puțin important mediul la noi?!

Care este abodarea ECSR la nivel global?

Companiile din afara granițelor României pun un mare accent pe componenta ECSR, încercând din răsputeri să își aducă contribuția la ocrotirea și îmbunătățirea mediului prin inițiative cu răsunet.  Iată 3 exemple de companii care se bazează pe ECSR:

  1. DELL a început în 2008 o campanie îndreptată către mediu, numită „Plant a Tree”. Prin aceasta, DELL și-a propus să planteze 1 milion de arbori pentru a contribui la reducerea amprentei de carbon și la restaurarea habitatelor naturale. 
  2. AVON prin inițiativa „Healthy Forests, Beautiful World”, se alătură companiilor responsabile față de mediu, contribuind cu peste 7,5 milioane de dolari la împădurirea suprafețelor din Brazilia și Indonezia.
  3. Patagonia este o companie recunoscută pentru implicarea sa în activitățile de protejare a mediului, direcționând 1% din vânzările încasate sub formă de granturi unor cauze care sprijină natura. 

Sunt câteva dintre numeroasele astfel de cazuri care pot fi menționate în această listă.  Se pare că în afară, companiile au conștientizat mai repede două aspecte deosebit de importante: pe de o parte, trebuie găsită o modalitate rapidă de îmbunătățire a stării deplorabile în care se află mediul și pe de altă parte, este imperios necesară reducerea vitezei cu care accelerează schimbările climatice.

O cercetare realizată la nivel internațional de către Deloitte pe un eșantion format din 2000 de  manageri, a arătat că aproape 90%  dintre aceștia sunt de acord că efectele schimbărilor climatice vor avea un impact negativ asupra companiilor. Mai mult decât atât, 6 din 10 manageri au susținut că derulează inițiative ce au efecte pozitive asupra mediului.

Acum că am stabilit grosso modo care este situația ECSR-ului la nivel mondial, ne vom îndrepta atenția către companiile din România și  vom accentua câteva dintre motivele pentru care această atitudine trebuie luată în considerare mai mult și în țara noastră.

Cum pot companiile, prin Asociația Pădurea Copiilor, să adopte o atitudine specifică ECSR? Care sunt beneficiile aduse pentru companie?

Asociația Pădurea Copiilor, ca promotor ECSR, a avut de-a lungul timpului parteneriate cu companii ce se plasează în rândul companiilor responsabile, iar rezultatele venite în urma acestora sunt semnificative: 88 de hectare înființate, 750.800 de puieți plantați și îngrijiți, 19 comunități implicate în care își desfășoară activitatea și peste 13.500 de voluntari implicați. Companiile se pot alătura programului de împădurire „Pădurea Copiilor” în fiecare sezon de plantare. Acestea își pot implica angajații într-un altfel de teambuilding, un forestbuilding, așa cum îl numim noi, contribuind direct la o dezvoltare durabilă.

Însușirea unui comportament responsabil față de natură, aduce numeroase beneficii pentru companie. Așadar, în cele ce urmează vom reliefa trei dintre ele:

  1. Asigurarea viabilității companiei – Implicarea în activități ECSR ajută la o bună poziționare a companiei în rândul clienților, asigurându-i continuitatea. Va fi aleasă întotdeauna compania care se poziționează în rândul companiilor responsabile, în detrimentul celor care nu se implică. De asemenea, o cercetare Nielsen arată că tinerii tind într-o proporție covârșitoare de peste 80% să se angajează în cadrul companiilor ce au un comportament prietenos față de mediu. 
  2. Creșterea coeziunii grupului prin oportunități de voluntariat – Oportunitățile de voluntariat răspund nevoilor de apartenență ale angajaților și ca drept dovadă, angajații care participă împreună cu echipa la astfel de activiăți sunt mai fericiți și mai implicați. Studiile dovedesc că implicarea angajaților în activități de voluntariat ajută la o creștere seminificativă a productivității, o scădere a ratei de fluctuație a personalului și la o îmbunătățire a imaginii generale a companiei.
  3. Vizibilitate în comunitate –  Acțiunile de împădurire adună în fiecare sezon de plantare sute de voluntari atât din companii, cât și din comunitatea locală. Astfel, anagajații au  posibilitatea de a planta împreună cu localnicii și oportunitatea de a colabora și de a comunica direct cu aceștia. Conexiunea creată la evenimentele de plantare reprezintă un adjuntat pentru companie în dobândirea încrederii comunității locale. Evenimentele de plantare rămân cele mai favorabile medii în care companiile își pot cunoaște clienții și, deopotrivă, locuitorii beneficiază de o mai bună cunoaștere a companiilor care activează în zona lor.

De ce este importantă acum implicarea companiilor în evenimente ECSR?

Accelerarea schimbărilor climatice, poluarea și degradarea mediului sunt o realitate care ne afectează la nivel mondial. România nu va fi ocolită de aceste fenomene și de aceea este importantă coagularea tuturor forțelor pentru a sprijini îndreptarea situației și schimbarea traiectoriei spre care ne îndreptăm. ECSR-ul reprezintă soluția optimă prin care companiile se pot implica și îți pot aduce contribuția la o schimbare în bine. Dacă de mâine companiile din România ar acorda mai multă atenție ECSR-ului, cu siguranță în următorii ani vom putea vorbi despre un viitor sustenabil atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare.

Ce ar trebui să schimbe companiile pentru ca ECSR-ul să devină o practică uzuală în România?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *