Pădurea Metropolitan Life, o formă de asigurare pentru un viitor sustenabil!

Pădurea Copiilor s-a mărit, mulțumită Metropolitan Life, cu 2 hectare de pădure în două comune din sudul țării. Comunele Gârbovi și Colelia din județul Ialomița se bucură din această toamnă de 10.000 de copaci abia plantați, ce au în compoziție specii de stejar brumăriu, frasin, mojdrean, ulm, măr, păr, măceș, corcoduș, vișin, sălcioară, măceș și salcâm, care aduc posibilități enorme de îmbunătățire a condițiilor de viață ale comunităților locale și nu numai.

Parteneriatul cu Asociația Pădurea Copiilor ne bucură foarte mult și este un demers asociat ADN-ului de protecție al companiei Metropolitan Life și viziunii asupra protejării vieții și comunității. Plantăm câte un copac pentru fiecare poliță individuală de asigurare încheiată în anul 2020. Este un pas firesc pentru ocrotirea mediului, dar și o reconfirmare a angajamentului nostru pentru comunitatea din care facem parte – suntem aici de peste 21 de ani și vom vedea aceste păduri crescând pentru generațiile viitoare.

Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

Perdelele forestiere au un impact pozitiv asupra calității aerului, comportându-se asemenea unui filtru cu o capacitate inepuizabilă, ce reține praful, cenușa ori alte particule fine. Calitatea aerului pe care îl respirăm contribuie într-o măsură considerabilă la calitatea vieții pe care o trăim. Gândindu-ne la timpul alocat procesului respirator, putem observa importanța pe care aerul și mai cu seamă, aerul curat, o are în viețile noastre. Conform studiilor, omul are nevoie în stare de repaus de cca. 100 ml de oxigen la fiecare inspirație, în timp ce pentru eforturile fizice necesarul de oxigen este de până la 10 ori mai mare. 

Pe lângă purificarea aerului și producerea de oxigen, pădurea este mediul perfect în care să evadăm din cotidian și să ne reconectăm cu natura. Cercetătorii pun din ce în ce mai mult accent pe beneficiile pădurii în ceea ce privește reducerea stresului produs de activitățile de zi cu zi desfășurate în mediul urban și diminuarea efectelor produse de burn-out. Totodată, natura reprezintă cadrul ideal pentru desfășurarea activităților recreaționale și spirituale. Să nu uităm nici de rolul estetic al perdelelor forestiere care oferă cu fiecare anotimp peisaje unice, în continuă schimbare.

Un alt beneficiu pe care pădurea ni-l oferă constă în diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin absorția cu până la 30% din totalul emisiilor de carbon. Schimbările climatice produc efecte devastatoare la nivel global, iar pădurea reprezintă cea mai bună „tehnologie” prin care se poate rezolva această problemă.

Pădurea este cel mai bun mod de a ne asigura pe viață! Împădurirea terenurilor neproductive și, odată cu aceasta, creșterea suprafețelor de vegetație forestieră reprezintă calea perfectă pentru crearea unui viitor sustenbil atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *