Pădurea IPSO Agricultura, o necesitate pentru județul Prahova.

În acest sezon de plantare, Asociația Pădurea Copiilor s-a extins cu peste 10 hectare în 4 comunități din regiunea Sud-Muntenia. Împreună cu IPSO Agricultura, lider pe piata de masini si utilaje agricole din Romania,  ne-am luat angajamentul să împădurim un hectar de teren neproductiv din județul Prahova. Prin colaborare cu Consiliul Local din comuna Florești, am demarat in luna noiembrie împădurirea unei prime suprafețe de 0.5 ha. Viitoarea pădure ce are în compoziție specii autohtone de plop alb, măceș, sălcioară, frasin și arin, alese în conformitate cu analiza solului, va servi drept barieră naturală pentru terenurile agricole din jur.

“Ne dorim ca prin aceasta initiativa sa contribuim si prin alte metode la agricultura viitorului in Romania si sa fim alaturi de clientii si partenerii nostri. Este o oportunitate sa fim responsabili si sa sustinem initiavele sociale si sustenabile din domeniul si din comunitatile in care activam.”

 Arnaud Van Strien – CEO IPSO Agricultura 

Pădurea, prin calitățile ei excepționale, îndeplinește un rol de cea mai mare importanță pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice și, implicit, pentru ameliorarea condițiilor de vegetație ale culturilor agricole dimprejur. Perdelele forestiere actionează precum un scut de apărare pentru terenurile agricole, reducând forța vântului și în consecință, câmpurile agricole protejate de păduri devin mai productive cu până la 25-30%, iar pe timp de secetă, acestea dau recolte ce pot ajunge până la 300% spre deosebire de terenurile în jurul cărora nu există perdele forestiere. 

Această inițiativă vine ca un răspuns pentru o problemă a județului, și anume 15,33% din totalul terenurilor agricole sunt neproductive. Împădurirea acestora reprezintă soluția optimă care aduce numeroase beneficii atât la nivel județean, cât și regional.  La nivel național, împădurirea terenurilor degradate/neproductive reprezintă o necesitate, deoarece numai 26% din suprafața țării este ocupată de vegetație forestieră.

Misiunea asociației de a înființa păduri în regiunea Sud-Muntenia și de a-i învăța pe oameni să se comporte asemenea unor părinți ai pădurii, este atinsă prin implicarea voluntarilor și a companiilor, asa cum am procedat in cadrul actiunii realizate cu IPSO Agricultura.